(Persoonlijke)Begeleiding

Wanneer u afreist naar China is het niet vanzelfsprekend dat uw zakenreis effectief en geslaagd verloopt. Het bieden van (persoonlijke)begeleiding, organiseren van handelsmissies en begeleiding in China dragen bij aan het slagen van uw zakenreis.

(Persoonlijke) Begeleiding in China

Het afreizen naar China is voor iedereen die zaken wil doen in China een goede zaak. Het werkelijk ontdekken waar producten gefabriceerd worden en onder welke omstandigheden dit gebeurt creëert duidelijkheid en is vooral waardevolle kennis. Toch is ons advies dat u zich laat begeleiden wanneer u op zakenreis gaat naar China. De barrieres op het gebied van taal, mobiliteit, ervaring, landelijke kennis en vooral zakelijke kennis kunnen al snel leiden tot teleurstellingen. Omdat uw zakenreis effectief, waardevol en succesvol moet verlopen bieden wij u graag begeleiding in China op maat aan.


Zakenreis naar China

Het bieden van persoonlijke begeleiding op zakelijk vlak in China is vanzelfsprekend voor ons als inkoopagent in China. Ons doel is uw zakenreis zo succesvol en efficiënt mogelijk te laten verlopen in China. Wij kunnen gehele zakenreizen plannen van fabriek tot fabriek en kunnen daarin participeren om persoonlijke begeleiding te bieden in een adviserende en vertalende rol. Ook organiseren en begeleiden wij volledige handelsmissies in China. Onze begeleiding op zakelijk vlak in China bieden wij op maat.Persoonlijke begeleiding op uw zakenreis in China met Ben Boterkooper.

Begeleiding in China op maat

China check Persoonlijke begeleiding in China
China check Persoonlijke begeleiding bij het bezoeken van fabrieken
China check Organiseren en begeleiden van zakenreizen in China
China check Persoonlijke begeleiding bij beurzen in China
China check Organiseren en begeleiden van handelsmissies


Meer informatie over begeleiding in China? Neem dan contact met ons voor meer informatie en/of om uw plannen te bespreken.

Persoonlijke begeleiding in China

 

Verification