Kwaliteitscontroles

Als buitenlands inkoopagent in China weten wij welke kwaliteitsstandaarden de onze cliënt verwacht. Onze kwaliteitscontroles creëren zekerheid en duidelijkheid over de kwaliteit en staat van uw producten bij de fabriek. Ontwijk risico’s door het laten uitvoeren van kwaliteitscontroles.

Kwaliteitscontroles in China (QC)

Kwaliteitscontroles in China, ook wel een “QC” genoemd, is van essentieel belang wanneer u zeker wilt zijn van het importeren van producten die voldoen aan de juiste kwaliteitsnormen. Om te voorkomen dat u investeringen verliest doordat u producten importeert die kwalitatief niet voldoen laat u kwaliteitscontroles in China uitvoeren op de gefabriceerde producten bij de fabriek. U laat de kwaliteit controleren in China door China Import Leads BV.

Een kwaliteitscontrole geeft u inzicht in de staat van uw producten. Het geeft een gedetailleerd inzicht over de gefabriceerde producten waardoor er direct gereageerd kan worden op mogelijke fouten die zijn gemaakt door de fabriek. Wanneer u deze producten al geïmporteerd had, was u in vele gevallen al te laat. Kwaliteit controleren in China is daarom van groot belang.

Wij bieden westerse kwaliteitscontroles die in detail aangeven in welke staat uw producten gefabriceerd zijn. Kennis over uw product en kwaliteitscontroles uitgevoerd met een westers oog onderscheidt onze inspecteurs en maken onze werkwijze uniek en effectief.


Product inspectie in China door China Import Leads

Buitenlands specialistische product inspecties

Kwaliteitscontroles in China door China Import LeadsSpecialisten voeren kwaliteitscontroles uit d.m.v. het inspecteren van producten in China. Onze inspecteurs inspecteren producten in China zorgvuldig en accuraat. Onze inspecteurs kijken met een specialistisch oog naar producten en de kwaliteit op basis van buitenlandse standaarden. Onze product inspecties onderscheiden zich dan ook van de gemiddelde inspecties en inspecteurs in China. Een kwaliteitscontrole d.m.v. het inspecteren van producten wordt aan de aan van buitenlandse normen en maatstaven uitgevoerd.


Kwaliteitsinspecties in China op maat

Binnen China Import Leads werken gespecialiseerde inspecteurs welke met hun kennis en ervaring producten inspecteren in China. Omdat elke cliënt een andere vorm en volume van inspectie vraagt bieden wij maatwerk aan onze cliënten. Het vormen van een uniek inspectieplan die perfect aansluit op de wensen van de cliënt en de eisen van het product zorgt voor het beste resultaat in China.

Onze kwaliteitsinspecties keuren producten af en goed. Wanneer een cliënt haar producten, bij een kwaliteitsinspectie, worden afgekeurd bieden wij in de nazorg ondersteuning en oplossingen op maat. Als specialist anticiperen wij direct op fouten ontdekt bij inspecties. Door middel van maatoplossingen te bieden zorgen wij ervoor dat de producten in de toekomst wel goedgekeurd zullen worden.


Onze kwaliteitscontroles zijn ontworpen op basis van onze klant en product. Wij leveren maatwerk en maattrajecten.
Voor meer informatie neem dan contact met ons op. 

Kwaliteitscontroles aanvraag

 

Verification