Kwaliteit voor snelheid in productie en orderproces in China

 

Kwaliteit voor snelheid bij plaatsen order ChinaWat toch wel het meest moeilijk is in de handel is om de tijd te nemen. Internationale handel heeft altijd te maken met internationaal transport en procedures. Processen welke veel tijd innemen. Het is echter belangrijk om de tijd te nemen wanneer men afspraken maakt aangaande de order bij de fabriek. Punten in het orderproces nalaten kan in China tot kwaliteitsproblemen leiden. Ben Boterkooper (CEO & founder) China Import Leads BV. De term “kwaliteit voor snelheid” klinkt als iets herkenbaars. Iets wat aangeeft dat wanneer er voor snelheid wordt gekozen er aangenomen mag worden dat de kwaliteit op een lager niveau zou kunnen uitvallen.

De Chinese fabrieken wordt wel eens verweten dat zij snelheid verkiezen boven kwaliteit. Hierdoor ontvangen importeurs in vele gevallen kwaliteit welke niet voldoet aan de gestelde eisen. Er wordt vaak direct met de vinger gewezen naar de Chinese fabriek. In onze visie terecht, echter lost men daar niets mee op.

Een duidelijk productprofiel kost tijd

Wanneer u met een fabriek in uw eigen land zaken doet begrijpt men elkaar volledig. De fabriek maakt een productprofiel alleen op basis van een productomschrijving van de klant. Het productprofiel welke is gecreëerd door de fabriek sluit dan al vaak direct aan op de verwachtingen van de klant. Dit omdat de fabriek direct begrijpt wat men bedoeld wanneer deze een product omschrijft. Een logisch gegeven wanneer er zaken wordt gedaan in éénzelfde cultuur hanterende een algemene taal welke in het algemeen goed gesproken wordt en waar het interpreteringsvermogen op het zelfde niveau ligt. Echter is dit in China ook zo? Begrijpen zij ook direct wat u bedoeld wanneer u uw product omschrijft? In vele gevallen blijkt dit niet zo te zijn. Het blijkt zelfs dat er tot in detail toe het product besproken moet worden.

Herinnering aan verschillen

Een Chinese fabriek heeft in veel gevallen simpelweg niet de denkwijze, werkwijze en kennis om een westerse productomschrijving juist te interpreteren. Iets wat ons weer laat herinneren aan het feit dat wij zaken doen in een land waarbij de denkwijzen en werkwijzen Chinees zijn. U doet zaken in China en kan er dus niet vanuit gaan dat een westerse productbeschrijving begrepen kan worden door een persoon welke “Chinese minded” is. Dit vooral doordat kwaliteitsstandaarden en acceptatie van producten cultureel feitelijk lager ligt dan in Europa. In Europa weten wij dit echter een Chinees vaak niet.

Duidelijkheid en verifiëren

Om de slagingskans van het product bij de fabricage zo hoog mogelijk te houden is het belangrijk dat u als Westers georiënteerd bedrijf en persoon u aanpast in China. Om zekerheid te creëren is het dus belangrijk niets aan het toeval over te laten. Het is zaak om vrijwel elk detail te bespreken om een zo duidelijk mogelijk productprofiel te vormen. Dit houdt in dat wanneer een Chinees “ja” op uw uitleg uitspreekt u er dus niet vanuit kunt gaan dat deze het ook echt begrepen heeft. Dit houdt vooral in dat u genoodzaakt bent te verifiëren of deze uw uitleg wel begrepen heeft. Het creëren van zekerheid betreffende het feit of de Chinese partij u begrepen heeft is de sleutel tot het verkrijgen van een duidelijk productprofiel. Dit kost tijd, heel veel tijd wat een ondernemer vaak niet heeft.

Ongeduldig is een karaktereigenschap

Persoonlijk moet ik eerlijk toegeven dat geduld niet mijn sterkste eigenschap betreft. Omdat ik weet dat dit niet mijn sterkste eigenschap betreft moet ik mijn geduld zo lang mogelijk op de proef stellen. Dit omdat bij het verduidelijken van een productprofiel bij de Chinese fabriek het zaak is de tijd te nemen. Vele ondernemers nemen echter niet de tijd wanneer zij inkopen in China. Naar mijn mening één van de vele redenen waarom er vaak nog inkoopactiviteiten fout aflopen en investeringen verloren gaan.

Wij kunnen u assisteren bij uw inkoopproces in China. Het verduidelijken van een productprofiel voorkomt toekomstige problemen. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.