Importeren uit Azië

Als ondernemer bent u altijd op zoek naar de meest voordelige manier om producten in te kopen. Vele criteria geven een richting aan waar een product ingekocht moet gaan worden. In de huidige ontwikkelingen en veranderingen binnen de zakelijke markt zijn steeds meer bedrijven geneigd om de inkoopactiviteiten te verplaatsen naar Azië. Zij gaan importeren uit Azië. De inkoopactiviteiten worden vaak verplaatst naar China en daar zijn vele redenen voor te bedenken. Importeren uit landen zoals China heeft zijn nadelen vanwege de afstand en cultuurverschillen echter wanneer de voordelen en nadelen naast elkaar worden gelegd winnen de voordelen het met grote afstand. Dit betekent in vele gevallen producten inkopen tegen een lage prijs, capaciteit voor massaproductie en diversiteit aan mogelijkheden.

Producten importeren uit Azië

Ontwikkelingen en groei in de zakelijke markt zorgen ervoor dat vele bedrijven zich genoodzaakt voelen de huidige inkoopactiviteiten te verplaatsen naar landen zoals China. Vele voordelen hangen hiermee samen echter geldt dit voor alle producten? Blijkt het voor elk product meer voordelig te zijn om deze te importeren? In een aantal gevallen niet echter in de meest gevallen is het antwoord “ja” toch zeer op zijn plaats.

Fabrieken in Azié zijn in staat om vrijwel elk product te fabriceren. Dit betekent niet dat een enkele fabriek zich differentieert in zijn aanbod. Dit betekent dat er in Azië en vooral China een groot aantal fabrieken zijn gevestigd die elk gespecialiseerd zijn in het fabriceren van een bepaald product of een bepaalde productgroep. Omdat er in bijvoorbeeld China een ontelbaar aantal fabrieken te vinden zijn is het in die zin vrijwel altijd mogelijk om voor elk product een gespecialiseerde fabriek te vinden.

 

Ontdek de voordelen & nadelen

Het importeren uit Azië met daarbij geconcentreerd op China heeft na zijn bekende voordelen ook nadelen. Het land bevindt zich meestal op grote afstand en de cultuurverschillen kunnen voor wat onduidelijke situaties zorgen. Het is daarom een feit dat vooral ervaring de succesfactor blijkt. Doordat de cultuurverschillen zeer groot zijn en vaak denkwijzes haaks op die van westerse culturen staan is het importeren voor een “nieuwkomer” vaak een lastige opgave. Ervaring in het importeren en kennis over het land zelf zijn meestal essentiële factoren die ervoor zorgen dat inkoopactiviteiten succesvol worden uitgevoerd. De zogenoemde “nieuwkomers” die zonder ervaring en kennis de gok wagen te gaan importeren lopen daarom al snel in de bekende valkuilen.

Als u als ondernemer de voordelen en nadelen zoals eerder vermeld goed hebt bekeken kunt u een grappige ontdekking doen. De voordelen zijn namelijk niet overbrugbaar echter de nadelen daarin tegen wel. Hier bedoelen we mee dat de nadelen overbrugt kunnen worden door kennis en ervaring binnen te halen. De voordelen daarin tegen van bijvoorbeeld een lage inkoopprijs is feitelijk in het westen niet te behalen zodoende onoverbrugbaar. De ontdekking hebben wij even hieronder weergeven in een duidelijk schema.

Voordelen Nadelen
Bij westerse fabriek: Niet haalbaar, onbespreekbaar met de fabriek zodoende onoverbrugbaar. Door kennis en ervaring binnen te halen zodoende overbrugbaar.
 —————————————————————————————————–  —————————————————————————————————–
Lage inkoopprijs (lager dan in het westen mogelijk)
Capaciteit (Langere werkuren van arbeiders en grotere
fabrieken in China dan in het westen)

Diversiteit mogelijkheden (Vrijwel alle producten kunnen voordelig geproduceerd worden in China in tegenstelling tot het westen)
Cultuurverschillen (Overbrugbaar door kenners van de
cultuur hierop in te laten spelen)
Geen toezicht (Overbrugbaar door een inkoopagent op locatie in armen te nemen)
Afstand (Overbrugbaar door ontwikkelingen in het wereldwijde transport wordt de wereld kleiner en worden afstanden in steeds kortere tijd afgelegd)(Nederlandse inkoopagenten in armen nemen om op locatie alles volgens Nederlandse normen en maatstaven te laten fabriceren)

De ontdekking in het schema houdt in dat de ondernemer de nadelen kan overbruggen door kennis en ervaring binnen te halen. De ondernemer kan ervoor kiezen om ervaren inkoopagenten/Nederlandse bedrijven in armen te nemen die juist de nadelen overbruggen en er voor kunnen zorgen dat het importeren voor uw bedrijf een succesverhaal wordt. Deze bedrijven/inkoopagenten hebben geruime ervaring in het importeren/inkopen en hebben een schat aan kennis over het land zelf. Doordat zij vaak opereren vanuit China zelf zijn zij waardevol op alle vlakken en zijn zij de succesfactor uw inkoopactiviteiten in China laten slagen.

Wij van China Import Leads BV zijn zo’n bedrijf. Wij zijn een Nederlands bedrijf die leidingen levert binnen China fabrieken binnen elke productgroep en wij fungeren als inkoopagent voor het westers bedrijf die wilt gaan importeren uit China. Wij zorgen ervoor dat het westers bedrijf importeert volgens de Nederlandse normen en maatstaven.

Begeleiding bij het importeren

Het importeren is voor vele bedrijven een grote stap. Zeker wanneer deze in het verleden producten dichter bij huis lieten fabriceren. In die zin verliest het bedrijf toch een bepaalde controle en zekerheid waardoor het al snel als meer risicovol wordt bestempeld. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat het toch wel een vereiste is om een inkoopagent op locatie in China in armen te nemen. Deze begeleid de westerse ondernemer bij het importeren of zorgen in veel gevallen zelfs voor het gehele inkoopproces in China. Hiernaast is het vrijwel ook een vereiste om een Nederlands bedrijf/inkoopagent in armen te nemen wanneer u gaat importeren. Wanneer een Nederlandse BV op locatie, voor u als ondernemer, als inkoopagent fungeert dekt u uzelf in voor allerlei onverwachte risico’s. U als ondernemer bent in die positie, wanneer u gebruik maakt van een Nederlandse inkoopagent in China, zekerheid te creëren dat uw producten die u gaat importeren zijn gefabriceerd volgende de Nederlandse normen en maatstaven. Dit houdt in dat u vrijwel verzekerd bent van het importeren van Nederlandse kwaliteit uit China.

Ondernemers die starten met het importeren zijn in de meeste gevallen onervaren. Onervaren in het importeren over het algemeen maar ook vooral onervaren in het opereren in een land als China. In deze positie adviseren wij ten alle tijden een Nederlandse inkoopagent op locatie in China in armen te nemen. Doordat een startend ondernemer over het algemeen zich geen blunders kan permitteren is het een noodzakelijk feit dat alle facetten binnen het inkoopproces succesvol moeten worden afgerond. China Import Leads BV fungeert voor vele startende ondernemers als inkoopagent op locatie in China. Wij nemen de taak op ons om de startend ondernemer zekerheid te bieden op vrijwel alle vlakken binnen het inkoop- en importproces.

Meer informatie over het importeren. Bekijk onze website en/of vraag informatie aan.