Drie belangrijke tips aangaande financiële transacties aan leveranciers in China

Betaling aan leverancier in ChinaOp het moment dat u met een fabrikant in gesprek bent en het ordermoment nadert, komt het doen van een financiële transactie dichtbij. Velen erkennen de risico’s of hebben het gevoel dat zij een risico lopen wanneer zij een financiële transactie naar een partij China gaan doen. Het gevoel van risico’s lopen richt zich vaak op het bang zijn voor fraude. Echter de transactie heeft ook invloed op het verdere verloop van het proces. Hieronder een aantal punten welke die u helpen bij het verbeteren van uw financiële transacties naar China.

Verificatie partij en bijbehorende bankgegevens alvorens betaling Chinese partij

Wij adviseren altijd de partij waarmee u zaken doet te verifiëren middels het uit laten voeren van een fabriekscheck, ook wel een leveranciers onderzoek genoemd. Dit zodat u precies weet met wie u zaken doet en wat voor partij dit precies is of blijkt te zijn.

Daarnaast adviseren wij u de gegevens van deze partij, eenmaal geverifieerd, te vergelijken met de bankgegevens waarmee u een betaling dient te doen. Mochten die niet overeenkomen adviseren wij terughoudend te zijn bij uw vervolgacties. U kunt met ons contact opnemen om ons deze bankgegevens voor te leggen en samen met ons de juiste vervolgstappen te bepalen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden welke u overeenkomt met de fabriek zijn van groot belang. Weet uw risico wanneer u het gehele orderbedrag vooruit betaalt. U heeft in principe geen poot meer om op te staan wanneer u alles al heeft betaald en er nog niet is geleverd. Vertrouwen kan enkel opgebouwd worden en bestaat niet op voorhand. Zorg dat u, in uw ogen, de meest gunstige betalingsvoorwaarden bepaalt zodat u controle houdt op uw investering en zekerheid heeft dat er geleverd gaat worden.

Ook wanneer er problemen bestaan binnen een huidig al lopend inkoopproces kan dit te maken hebben met de betalingsvoorwaarden. Betalingsvoorwaarden zorgen voor een bepaalde houding en bewegingen van de leverancier in China welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en levertijd. Dat kan dus negatief of positief zijn. Neem contact met ons op voor advies en hulp bij het bepalen van de juiste betalingsvoorwaarden of het analyseren van de huidige betalingsvoorwaarden.

De transactie voor het plaatsen van een order

De situatie waarin een leverancier aangeeft dat een order geplaatst is, is wanneer de (aan)betaling erop is ontvangen. In bepaalde gevallen komt het voor dat “de sales medewerker” erg veel druk uitoefent om deze aanbetaling snel binnen te krijgen. Uitspraken zoals “Please pay the deposit, then we start the production already” of “When paying the deposit we will make a sample first before start mass-production” zullen erg herkenbaar klinken.

Wat is hier nu precies aan de hand? De verkoopmedewerker van de fabriek probeert de order zo snel mogelijk binnen te halen. Dit omdat dan zij de controle hebben over de order. Wanneer u als kopende partij een investering doet in de vorm van een aanbetaling is er maar een kleine kans dat u alsnog afhaakt en uw financiële verlies zult nemen. Dit omdat u simpelweg waar wilt voor uw geld.

Het kan namelijk voorkomen dat bijvoorbeeld een sample welke zij vooraf de productie zouden maken uiteindelijk niet correct is. In dit geval bevindt u zich in een situatie dat u een aanbetaling heeft gedaan maar dat blijkt dat de fabriek toch niet zo goed het product kan fabriceren dan eerder gedacht. Het kan ook voorkomen dat later blijkt dat toch bepaalde materialen niet op voorraad waren en er uiteindelijk voor een ander materiaal gekozen is of dient te worden.

In alle gevallen staat u voor een flink dilemma.

U kunt verschillende dingen doen;

  1. U kunt ervoor kiezen om zo goed mogelijk uw best te doen. Om alsnog het juiste product te laten leveren. Levert erg veel extra werk en kosten op zonder zekerheid op een positieve uitkomst.
  2. U kunt ervoor kiezen om een groter risico (risico op een gehele batch order aan verkeerde producten te ontvangen) te ontwijken en uw aanbetaling als financieel verlies te nemen. U bent dan uw aanbetaling kwijt.
  3. U kunt er voor kiezen om op basis van de altijd op voorhand “geruststellende woorden” van de verkoopmedewerkers, door te gaan met de productie zoals die gaat. Het op zijn beloop laten dus en er het beste van hopen.

In feite zijn alle drie de keuzes situaties waarin u tijd en/of en geld verliest. U zult uw aanbetaling vrijwel nooit terugkrijgen maar vaarwel zeggen tegen uw aanbetaling wilt u ook niet. Zorg daarom dat u altijd controle houdt. Zorg ervoor dat alle aspecten en onderdelen duidelijk zijn voordat u uiteindelijk een aanbetaling doet en de order plaatst. U voorkomt daarmee onduidelijkheden en/of haalt de mogelijkheid weg voor de leverancier om uiteindelijk met uw aanbetaling tactisch te spelen.

Mocht u bovengenoemde situaties willen voorkomen, neem dan contact met ons op voor advies en/of assistentie. Wij kunnen u helpen met het juist inzetten van uw order zodat u zelf de controle op uw investering houdt.