Het belang van een geschikte productverpakking geproduceerd in China

Bij elk product wat geproduceerd wordt in China hoort vrijwel altijd een verpakking. Hierbij kunnen we het hebben over transportverpakkingen, consumentenverpakkingen maar bijvoorbeeld ook bundelverpakkingen. Een verpakking voegt zeer belangrijke punten toe aan vele aspecten van een product en de supply chain hiervan. Voor onze klanten zorgen wij voor een juist ontwerp van een verpakking en een juiste productie van verpakkingen in China. Echter wat maakt een verpakking nu eigenlijk zo belangrijk?

Belangrijke aspecten van een consumentenverpakking

De consumentenverpakking is vrijwel de meest herkenbare productverpakking. Het betreft de productverpakking waar men dagelijks continu mee in aanraking komt. Het belang bij een goede en effectieve consumentenverpakking is dan ook groot. Omdat elk product anders is zijn de verschillen in belangrijke aspecten groot. Echter wij proberen het overzichtelijk te houden. Consumentenverpakkingen zijn over het algemeen gericht op drie punten.

  1. Bescherming
  2. Branding & marketing
  3. Gebruiksvriendelijkheid

Alhoewel men het oneens kan zijn over de ranking van de bovenstaande drie aspecten adviseren wij altijd “Bescherming” op nummer één te zetten. Omdat wij als inkoopagent in China verantwoordelijk zijn voor een goed verkoopbaar product is het in ons belang en ook ons advies het product altijd goed te beschermen. Bescherming vanaf het moment dat het product is geproduceerd en uitgeleverd door de fabrikant tot aan de aflevering aan de eindgebruiker. Deze eindgebruiker, in dit geval de consument, is gebaat bij een duidelijk en simpel gebruik van een product. Het belang bij een makkelijk verwijderbare productverpakking is dan ook groot als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid van een verpakking.

Branding & marketing voor verpakkingen

Verpakkingen inkopen in ChinaEen verpakking is weliswaar vaak het onderdeel van een product welke de laagste feitelijke waarde draagt. Het inkopen van verpakkingen in China maakt dat deze waarde berekend in geld nog lager ligt. Echter de verpakking heeft erg veel invloed op de actuele verkoopwaarde van een product. Een verpakking kan in zijn ontwerp een bepaald karakter tonen. Het grafisch design kan daarbij een beeld geven van het product wat zich in de verpakking bevindt. De boodschap welke het grafisch design van een verpakking overbrengt is naar onderzoek het laatst bepalende onderdeel bij de koopkeuze van een consument. Een aantrekkelijk design in combinatie met een verpakkingsontwerp dat een bepaald karakter toevoegt kan zorgen voor een stijging in verkoopresultaten. Men kan daarbij het ontwerp en grafisch design aanpakken om een bepaald imago te ontwikkelen bij de (potentiele) klant.

Het belang bij geschikte transportverpakkingen

Naast het marketing aspect van een consumentenverpakking is het belang van een juiste verpakking voor transport groot. Dit geldt voor alle producten welke worden getransporteerd. In eerste instantie gaat dit natuurlijk om de bescherming van het product tijdens transport. Wanneer de productie van verpakkingen in China plaats vindt dient het wereldwijd getransporteerd te worden. Kans op schade is daardoor erg groot. Echter in tweede instantie betreffen, misschien nog wel meer belangrijk, de specificaties de sleutelfactor. Hierdoor kan met meer netto winst behalen door kosten te besparen bij transport. De specificaties betreffen hierbij de afmetingen, gewicht en materialen.

1. Transportverpakking bij inkoop
Bij het inkopen van productverpakkingen in China heeft men te maken met intercontinentaal transport. Dit betekent dat het transporteren van goederen kostbaar is. Op basis van het gewicht, het volume (afmetingen) en het soort product worden, bij zowel luchtvracht als zeevracht, de transporttarieven berekend. Het gewicht en de afmetingen worden beïnvloed door de verpakkingen. Deze hebben dan ook indirect invloed op een transporttarief. Vanuit financieel oogpunt is het belangrijk om zoveel mogelijk aantallen producten te vervoeren per m3, met de juiste bescherming en zonder dat dit ten koste gaat van de marketingmogelijkheden. De juiste balans tussen deze aspecten wordt behaald door het kiezen van een juiste transportverpakking.

2. Transportverpakking bij verkoop
De producten met verpakkingen zijn in China geproduceerd en verscheept naar Europa. Wanneer het product in verpakking(en) opgeslagen staat in de voorraadopslag in Europa is het klaar om uitgeleverd te worden. Bij het gebruik van E-commerce verkoopkanalen worden de producten en de verpakkingen direct naar de klant vervoerd.

Producten direct naar de consument (E-commerce)

Wanneer een product met verpakking direct vanuit de voorraadopslag naar de consument wordt verstuurd heeft men te maken met postorder bedrijven. Hierbij worden de tarieven berekend o.b.v. gewicht en afmetingen. Vooral wordt er hier naar afmetingen gehandeld. Past het product in de brievenbus als brievenbuspakje of dient het als pakketdienst verstuurd te worden? De afmetingen zorgen er uiteindelijk voor hoe het postorder bedrijf het product en verpakking beoordeeld. Aan de hand van deze beoordeling worden kosten berekend. Wanneer een verpakking onnodig groot is zou er dus bijvoorbeeld bij een keuze voor een kleinere verpakking kosten worden bespaard. Verpakkingen inkopen in China betreft dan ook meer dan enkel een keuze voor een bepaald ontwerp. Een juiste afweging van verschillende criteria zorgt voor een correcte productie van verpakkingen in China.

Productverpakkingen in de detailhandel

Productie verpakkingen in ChinaVerpakkingen met producten welke in de detailhandel worden aangeboden vragen weer andere aspecten van een verpakkingsontwerp. In dit segment heeft men te maken met transport naar de winkeliers en met de logistiek binnen in een winkel. Waar plaatst men een bepaald product en hoeveel ruimte is hiervoor beschikbaar? Dient het product met verpakking in een winkelrek te hangen of dient het in een vak met een bepaalde afmeting gepresenteerd te worden? De specificaties van een productverpakking heeft invloed op alle antwoorden op deze vragen. Om zo veel mogelijk af te kunnen zetten aan uw klant wilt u immers dat men zo veel mogelijk ruimte in hun winkel gebruikt voor uw product met verpakking. Deze ruimte dient weer beschikbaar te zijn op de meest verkopende locatie in de winkel. De marketingmogelijkheden en logistieke mogelijkheden zijn dan ook nauw aan elkaar verbonden.

Verpakkingen bij  leveranciers en groothandelaren

Producten welke aangeleverd dienen te worden in grotere getallen dienen meer de focus te genieten aangaande efficiëntie en bescherming. In tegenstelling tot de verkoop aan consumenten gaat het hier om hogere orderwaarden en dient de verpakking deze waarde ook te beschermen. Transportgerichte verpakkingen binnen dit segment zijn dan ook geschikt voor bescherming en proberen zo min mogelijk volume in te nemen. In dit geval zorgt men ervoor dat er kosten worden bespaard op het transport en dat de producten veilig bij de klant aankomen.

De productie van (product)verpakkingen in China

Op basis van het product, wijze van transport en de uiteindelijke eindgebruiker wordt er voor een bepaalde verpakking gekozen. Als specialist in China kunnen wij u helpen bij het realiseren van uw verpakkingswensen. Wij kunnen u helpen bij het inkopen van verpakkingen in China. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het direct toevoegen van een juiste verpakking bij uw product welke in productie is in China. Voor meer informatie kunt u onze specialisten raadplegen door contact met ons op te nemen.